Stránka www.islam-sk.sk

Vynovená stránka www.islam-sk.sk

Váž. návštevníci,

V auguste 2013 sme spustili vynovenú verziu internetových stránok www.islam-sk.ak . Pôvodný výzor stránky ostal zachovaný, ako aj niektoré ďalšie sekcie a články. Vynovená verzia je však priehliadnejšia a poskytuje návštevníkovi väčšiu orientáciu v jej obsahu. Preklad jednotlivých kapitol Koránu sme vo vynovenej verzii nezachovali, keďže má návštevník možnosť si pôvodný preklad s výkladom (z roku 2008) ako aj nový doplnenýpreklad bez výkladu (z roku 2013) stiahnúť priamo zo stranky www.koran.sk .

Dúfam, že táto zmena prispeje k lepšiemu využitiu obsahu stránky.

JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty


Založenie stránky www.islam-sk.sk

Myšlienka založenia webovej stránky, ktorá by bola nezávislá od akejkoľvek organizácie alebo názorového prúdu vznikla v posledných fázach kompletizovania prekladu Koránu do slovenského jazyka. Cieľom tejto stránky je oboznámiť záujemcov s islamským náboženstvom, ale aj prezentovať to, čo by sa na iných stránkach možno nedozvedeli. Preto sa aj stránka a jej obsah postupne rozširuje.

Jediné dve stránky, ktoré spravujem sú www.islam-sk.sk a www.koran.sk.

Mojou snahou je, aby sa stránka postupne napĺňala novými informáciami, ktoré by boli čo najobjektívnejšie a ktoré by súčasne odrážali obrovskú bohatosť a rôznorodosť islamskej právnej vedy.

Dúfam, že mi Boh dá dostatok síl splniť tento zámer a tak ponúknuť návštevníkom ten zlatý stred o ktorý sa snažím celý svoj život, ďaleko od akéhokoľvek extrému súvisiaci s prílišným konzervativizmom alebo prílišnou odviazanosťou.

JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty

Úvodné oznamy

Presúvanie obsahu stránky

Váž návštevníci, v priebehu nasledujúcich mesiacov sa bude obsah stránky www.islam-sk.sk presúvať na moju ďalšiu (skoršie založenú) stránku www.koran.sk a pridá sa k jej doterajšiemu obsahu.

Vaše dotazy a námety, ktoré ste doposiaľ posielali na mailovú adresu: strankakoranu@yahoo.com môžete posielať na moju osobnú mailovú adresu: sbenaty.lawyer@gmail.com . Na dotazy zasielané na strankakoranu@yahoo.com sa už nebude odpovedať.

Ďakujem za pochopenie.

Abdulwahab Al-Sbenaty

Uverejnené dňa 03.01.2016


Vydanie novej publikácie pod názvom: Život po smrti

Oznamujem týmto návštevníkom, že bola vydaná nová publikácia pod názvom: ŽIVOT PO SMRTI podľa Koránu základného prameňa islamského náboženstva. Ide o publikáciu, ktorá hovorí o stvorení a exisstencie života po ssmrti, koniec tohto nášho terajšieho života, o dni zmŕtvychvstania, súdnom dni a živote po ňom. Publikácia zároveň načŕta aj niektoré príznaky príchodu súdneho dňa.

Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty

Vydal: LEVANT consulting, s.r.o., prvé vydanie vyšlo v roku 2015

Publikáciu si môžete stihnuť vo formáte PDF na www.koran.sk

Uverejnené dňa 14.06.2015


Nové vydanie prekladu Koránu

Oznamujem týmto čitateľom, že v súčasnosti sa pripravuje ďalšie vydanie pôvodného vydania prekladu Koránu s výkladom a vysvetlívkami z roku 2008. Dávam týmto čitateľom možnosť posielať svoje pripomienky alebo námety k prvému vydaniu, pričom podotýkam, že preklad s výkladom sa už nebude meniť v nasledujúcich rokoch. Pri zasielaní pripomienok: 1. By malo ísť výlučne o pripomienky k prekladu alebo výkladu 2. By malo ísť výlučne o pripomienky odborného charakteru. V prípade ak sa pripomienka týka výkladu, uviesť o čo sa čitateľ opiera pri svojej pripomienke (zdroj, strana a miesto na strane, kde sa nachádza výklad). 3. Zaoberať sa budeme len pripomienkami odborného charakteru, ktoré sa opierajú o známe výklady v arabskom jazyku. 4. Na akékoľvek iné pripomienky a námety sa nebude brať ohľad.

Svoje pripomienky a námety môžete zasielať do 22.05.2015. Po tomto termíne sa uzatvára táto možnosť a text sa bude pripravovať na korektúru a vydanie.

Ďakujem za pochopenie a za prípadné pripomienky.

Abdulwahab Al-Sbenaty


Nové vydanie prekladu Koránu

Oznamujem týmto návštevníkom, že nové vydanie prekladu Koránu je už v knihkkupectvách. Môžete ho zakúpiť v knihkupectvách www.martinus.sk , www.pantarhei.sk , www.epos.sk

Abdulwahab Al-Sbenaty

27.11.2014


Najnovšie na stránke.

Článok o plastických a estetických operačných zákrokoch

Abdulwahab Al-Sbenaty

26.12.2014


Najnovšie na stránke

Článok pod názvom "Gramotnosť proroka Muhammada". Článok si môžete prečítať v sekcii Články - Ostatné články - Gramotnosť proroka Muhammada. Priamy odkaz na stránku: http://islam-sk.sk/gramotnost-proroka-muhammad

20.04.2014


Najnovšie na stránke

Na stránku sme pridali preklad Koránu do slovenského jazyka, ktorý vzišiel z prekladu Koránu z roku 2008 od prekladateľa Abdulwahaba Al-Sbenatyho. Ďalšia novínka je, že sme tento preklad pridali v troch formátoch a to všeobecný formát pre PC a Notebooky, formát pre tablety a formát pre mobilné telefóny. Takže podľa toho, kde chcete preklad používať si ho môžete stiahnúť. Tieto formáty nájdete aj na našej stránke www.koran.sk

Priame linky na stahovanie nájdete napravo

09.02.2014


Najnovšie na stránke

  • Nová publikácia pod názvom "Život a smrť posledné dni človeka v tomto živote a proces pochovávania", ktorá okrem iného vysvetľuje spôsob pochovávania a konania pohrebu. Autor: Abdulwahab Al-Sbenaty, Bratislava 2013
  • Nový inzerát, ktorý by mohol zaujímať muslimov z okolia Žiliny. Nájdete ho v sekcii INZERCIA. (uverejnené dňa 08.10.2013)
  • Článok pod názvom: Dôvera v manželstve, majetkové vzťahy a výchova detí. Článok nájdete v sekcii ISLAMSKÉ PRÁVO. (uverejnené dňa 08.10.2013)